VOC

Uitnodiging Vergadering Openbaar Carnaval
 
Datum/tijd: woensdag 9 Maart, 20.30 uur,
Locatie: De Hooikar

Uitgenodigd:

  • Alle buurtverenigingen
  • Alle optochtdeelnemers
  • Alle deelnemers van het Wijvesjouwen
  • En verder iedereen die carnaval in het Dringersgateen warm hart toedraagt
 

AGENDA:

Opening door de voorzitter.

Behandelen notulen vorige VOC vergadering.

Meningen en suggesties carnaval.

Rondvraag.

Sluiting.


notule vorige voc


 

NOTULEN

voc

d.d.

Woensdag 18 november 2015

De Hooikar


1

Opening. Wim heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

2

Notulen vorig VOC. De notulen worden goedgekeurd.

3

11/11: Bouwers willen dat Leuttappers zich in de Tip laten zien. Mooie gelegenheid om kennis te maken met nieuwe bouwploegen.

4

Leuterèrke: heel vroeg dit jaar. 17 dec kopij inleveren. Graag van alle optochtdeelnemers

5

DGB: Bij de Hooikar, op advies van de bouwploegen is de invulling hetzelfde als vorig jaar.

Thema: “werk in uitvoering”. Optocht nummer kan weer opgehaald worden.

6

Wagentje Kijken: Er zou beter naar het schema gekeken moeten worden, i.v.m.  tijdsplanning.

7

Nieuwe eigenaar Jean Pierre Wijnen probeert samen met Wim Michielsen de Tip open te houden tot na de Carnaval. Zij zoeken kandidaten om het café te runnen met carnaval.

8

Leutige polonaisebal: op zaterdagmiddag met carnaval in de Hooikar. Het doel is om mensen met een beperking  ook ‘n carnavals middag aan te bieden. Het is openbaar, dus iedereen van harte welkom.

9

Er zal geen carnavals mis zijn en het symbool onthullen is op zondagochtend op de Tip

10

Optocht: Windkracht gaat weer proberen een tent te regelen bij de Sporthal. De wagens zullen ook meer verdeeld worden in de optocht. Wel de eerste van vorig jaar als laatste laten rijden. Optocht inschrijven graag via de website. Met een verhaaltje erbij.

Windkracht had problemen met vuil storten bij de gemeente, waren zaterdag met carnaval al vuil gaan storten. Bij de apotheek graag het publiek een beetje naar achteren houden. I.v.m. drukte. Veel gaten in optocht, iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk hiervoor.

Leuttappers zijn duidelijk niet verantwoordelijk voor de openbare orde. Wel tijdens de optocht verder niet! Ook is nog onduidelijk hoe men verzekerd is in de optocht

11

Toeterkus optocht: Vertrek bij Aan `t Plein. Wellicht zelfde route als vorig jaar. Aankomst Sportcafé’. Defilé wordt strakker weggezet. Prijsuitreiking op het podium.

12

Wijvensjouwen: start is nog onbekend i.v.m. Pyamabal bij de Hooikar. 6x een spel. Nieuw, is bezoek aan de Schakel. Deelnemers kunnen inschrijven op DGB.

13

Jeugdraad: Fijne medewerking met de Basisscholen. 26 kinderen in de jeugdraad. Plakmiddag gedaan, die in het schoolprogramma is opgenomen. OVM, Bokkie, Stripke Aagter en Windkracht willen meewerken aan een plakmiddag. Kachelhout overlegt nog even met rest van de Cv. Coördinatie via jeugdcomité.

14

Rondvraag: Wil Bekkers: Café’ de Tip, wat levert dit op, met carnaval. Er zal een kleine huur gevraagd worden. Verder nog wat onduidelijk.

Sluiting 22.00u Vergadering