voc

                                                                       

NOTULEN

VOC

d.d.

Woensdag 2 april 2014

De Hooikar

          

Aanwezig: Leuttappers: Ben, Frans, Ron, Marcel, Jurgen, Mathijs, Frank, Tinus, CV Bokkie: Janneke Coremans –Ophof, Joost v.d. Nouweland, OVM: John v. Kruijsbergen, Richard Aarts, Martijn Pelkmans, CV Ketel: Jeroen Oprins, René Donken, Duo Gewitutooitnooitnie: Gerda Theeuwes, Marij Diepstraten, CV De Mennekes: Erik de Graaf, CV Kachelhout: Bas van Laarhoven, Windkracht 11: Arjan van Roozendaal, Peter van Roozendaal, Ut Leste Stripke: Marcel Gosens, Wim Machielsen, Adriaan Hendricx.

Afgemeld: BV Den Dries, BV De Locht, Winfried de Kock.

 

 

punt

Inhoud

Actie

1

Opening. Ron heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 

2

Notulen vorig VOC. De notulen worden goedgekeurd.

 

3

Evaluatie carnaval. We zullen op volgorde de activiteiten behandelen:

Sauwelen: vraag aan de Leuttappers, zoeken jullie nog nieuwe acts? Je kunt je altijd opgeven want het is nog niet bekend wie er volgend jaar mee zal doen.

Dringersgatsebal: Het was een geweldige band maar deze hoorde meer thuis op het Mollebosfist. Het Dringersgatsebal moet meer carnaval zijn, de opgevoerde acts zijn langdradig of niet te volgen. Mogelijk zou je de bezoekers kunnen beoordelen op hun carnavaleske fratsen. Een carnavalsband zou wel goed zijn.

Wagentje kijken: wel gezellig, we hopen dat OVM ons volgend jaar op dezelfde manier ontvangt. Zo laten is goed.

Optocht: sommige dingen zijn prima geregeld andere dingen juist slecht. Het was jammer dat er geen ontvangst was op het Steenakkerplein daardoor was er geen duidelijk einde en haakte verschillende deelnemers voor het Steenakkerplein al af. Er stonden teveel auto’s geparkeerd op en bij het Steenakkerplein waardoor de deelnemende groepen hun voertuig niet konden parkeren om daarna de rest van de optocht te zien binnenkomen. Niet iedereen hield zich aan zijn plaats in de optocht. Ook waren er enkele deelnemers die te dikwijls en te lang hun act opvoerde, waardoor er gaten ontstonden. Martijn geeft aan dat het probleem van de gaten al bestaat zolang hij meedoet aan de optocht en dat het een probleem is wat niet op te lossen is. De optocht begeleiders zouden met elkaar in contact moeten staan met portofoons of iets dergelijks, waardoor ze beter in staat zijn te reageren op problemen elders in de optocht. In de VOC van november zouden ook de eenlingen, duo’s en groepen aanwezig moeten zijn. Op het einde van de optocht duurde het wel erg lang voordat alle kinderen van de Jeugdraad wagen af waren. Het aanrijden voor de optocht was rommelig doordat veel wagens door de Nieuwstraat kwamen aanrijden. Er werd de suggestie gedaan om de optocht een half uur eerder te laten starten, voor anderen hoeft dat juist niet.

Prijsuitreiking: één iemand vond het te lang duren, anderen duidelijk niet. De presentatie met de foto’s van de winnaars werd heel goed gewaardeerd. De Leuttappers kunnen trots zijn op de prijsuitreiking.

Toeterkesoptocht en Ranjabal: omdat het verkeer voor café Aan ’t Plein gewoon kon doorrijden moeste de ouders buiten bij hun kinderen blijven. Het ranjabal had weinig publiek omdat er ook elders kinderfeesten zijn. Het optreden van de clown duurde veel te lang en was voor de oudere kinderen niet leuk. Mogelijk zou de kinderoptocht bij De Sporthal kunnen eindigen?

Wijvesjouwen: niet laten doodbloeden. Het is de enige activiteit waarvoor de deelnemers moeten betalen. Er moet de deelnemers meer geboden worden er moet meer van gemaakt worden. De spelletjes moeten spectaculairder, ook voor het publiek, het lijkt wel dat alles op de automatische piloot gaat.

Jeugdraad: Wim Machielsen verwoorde de mening van Ut Leste Stripke, de kinderen en de ouders hebben genoten. De samenwerking met de Leuttappers was perfect. Het was heel leuk om een keer mee te maken en het werk viel ook wel mee. Het is jammer dat het na de symboolverbranding voorbij is.

 

4

Rondvraag.

CV Bokkie: wat wordt er gedaan om de jeugd aan te sporen om te gaan bouwen? Tinus vertelt dat er bezoeken zijn gebracht aan de basisscholen. Ook wordt er contact gezocht met de coördinator van de gemeente om zodoende beter bij de scholen binnen te komen. In Bavel hebben ze een goed jeugdprogramma de Leuttappers gaan daar ook informeren. Cv Brandhout vertelt dat zij kinderen van de scouting op bezoek hebben gehad wat door de kinderen zeer werd gewaardeerd, de kinderen waren enthousiast om mee te helpen. Meerdere bouwploegen nodigen kinderen uit. Mogelijk zou er meer samenwerking, tussen de bouwploegen, moeten komen om de kinderen uit te nodigen.

Windkracht 11: wat is er waar van dat de bejaarden niet meer voor de Sporthal de optocht kunnen bekijken?  Hier is niets van waar, als er iets veranderd zou gaan worden dan gebeurd dat altijd in overleg.

CV Brandhout: zij bedanken iedereen die hen geholpen heeft. Zij willen volgend jaar weer bouwen maar zoeken een bouwschuur, dus als je iets weet laat het hen dan weten.

CV De Mennekes: een opmerking over pers & publiciteit, Erik de Graaf krijgt veel reacties op zijn website, maar zijn onderwerpen zouden ook op de site van de Leuttappers moeten staan. De Leuttappers zouden meer moeten doen op de sociale media. De website moet goed georganiseerd worden. Bij de Leuttappers zijn P&P en de website verschillende comités, Mathijs van het comité P&P legt uit waarom de gedrukte media niet altijd uitkomt. Dit is afhankelijk van het aantal advertenties in het weekblad en de redactie van het weekblad bekijkt of ze wel of niet een artikel publiceren.

De Leuttappers: het was een mooi carnaval, om met het motto voor komend jaar te spreken: “Om door een ringentje te halen”.

 

5

Sluiting. Ron bedankt de aanwezigen voor hun inzet, en sluit de vergadering om 21.42 uur.