voc

                                                                       

NOTULEN

VOC

d.d.

Woensdag 20 november 2013

De Hooikar

          

Aanwezig: De Leuttappers: Ben, Frans, Ron, André, Jurgen, Mathijs, Frank, Martien. Duo: Ge wit ut ooit nooit nie: Marij en Gerda. CV De Mennekes: Erik de Graaf. Windkracht 11: Arjan van Roozendaal. CV Bokkie: Sander en Joost. O.V.M.: Ad en Tijn.

Afgemeld: Marcel, Winfried. Duo’s: Blik op oneindig, Zusofzo. CV Nie Maauwe. Buurtver: Den Dries en Nieuwstraat Zuid.

 

punt

Inhoud

Actie

1

Opening. Ron opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

 

2

Notulen vorig VOC. Volgens OVM zou er een werkgroepje gevormd worden om te praten over de optocht. Frans legt uit dat er diverse groepen benaderd zijn om mee te praten maar dat er geen animo was. OVM houdt zich alsnog beschikbaar om mee te praten. De notulen worden goedgekeurd.

 

3

KKGG. Het was wat jammer dat er weinig belangstelling was. De bouwploegen voelen zich geen doelgroep voor dit feest. Ook vond men de manier van schrijven in het weekblad niet bevorderlijk om een jeugdraad te vormen. Het stukje werd door sommige negatief gevonden. Je zult de mensen persoonlijk moeten benaderen. De Leuttappers hebben contact gelegd met de basisscholen om te proberen via deze weg de kinderen te interesseren voor deelname aan de jeugdraad.

 

4

Elf- Elf. De presentatie werd wat laat gevonden, er werd gedacht dat op een doordeweekse dag de mensen niet meer om negen uur van huis gaan. Ook stonden er mensen vanaf acht uur te wachten omdat op de site stond dat de presentatie om kwart over acht zou zijn.

 

5

Bont Sauwel Spektakel. Het programma is meest rond. Het zal weer in De Schakel zijn en wel op 6-7-8 en 9 februari.

 

6

Leuterèrke. Er zijn nog geen briefen weg om te vragen om kopij in te sturen maar het kan nu al ingezonden worden. De kopij moet begin december binnen zijn, de werkelijke datum komt nog.

 

7

Dringersgatsebal. Ron geeft uitleg, het bal zal bij De Hooikar zijn. Er is nog geen thema, Het feest is op 22 februari.

 

8

Wagentje kijken. Te zijner tijd zullen de bouwploegen aangeschreven worden. OVM maakt een voorbehoud, het pand waarin zij nu bouwen staat te koop en het zou kunnen dat de nieuwe eigenaar andere ideeën heeft over carnaval.

 

9

 Optocht. De route is anders geworden, we gaan van de Nieuwstraat naar De Tip dan Oranjestraat, Heinsbergstraat, Kapittelstraat, Steenakkerplein en ontbinden in de Korte Wagenstraat. De Prinsenwagen zal voorop starten maar Op de Tip in de Kerkstraat gestald worden waarna de optocht aan de Prinsenwagen voorbij trekt. Daarna zal de Prinsenwagen weer achteraan aansluiten. Houdt rekening met de hoogte bij het Mollebos. Gerda zei het als hinderlijk te hebben ervaren dat er 4 á 5 duo’s achter elkaar lopen, zij verstoren elkaars voordracht. Ook moet er meer ruimte onderling gehouden worden. Er zal gesproken gaan worden hoe we de optocht aaneengesloten krijgen waarbij toch ieder zijn spel kan spelen. OVM, Ketel, Bokkies en Windkracht 11 willen wel meepraten hoe we de gaten in de optocht kunnen voorkomen. Dit gesprek zal begin januari plaatsvinden.

 

10

Brakkenstoet. De Leuttappers zijn voornemens om een lespakket, zoals al in Bavel gebruikt, in de basisscholen te introduceren. Doel hiervan is om de jeugd enthousiast te maken voor het carnavalsfeest. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De Leuttappers houden zich aanbevolen voor suggesties voor dit “lespakket”.  Het brakkenfeest zal in De Schakel zijn, dit is een ideale locatie voor dit kinderfeest omdat ook de KIAK hier thuis is.

 

11

Wijvesjouwen. Hetzelfde als andere jaren, ook nu weer de start bij De Hooikar. Nadere mededelingen volgen nog.

 

12

Motto. Zo doe de dé. Het blijft moeilijk om op het motto te bouwen, de meesten hebben al een idee en passen het motto daarop aan. Ook de jury maakt geen verschil of er op het motto gebouwd wordt of niet. Je kunt je motto’s al insturen voor het seizoen 2014- 2015. De termijn sluit wel vroeger dan voorgaande jaren.

 

13

Rondvraag. CV Bokkie: brengt naar voren dat een viertal bouwploegen dit jaar niet aan de optocht deelnemen. Er kwam een discussie opgang over de mogelijke redenen: gebrek aan bouwplaatsen, geen animo meer of door studie en werk. Om hier achter te komen zal er een vergadering belegd worden met de bedoelde bouwploegen, de Leuttappers en een aantal bouwploegen dat nog wel aan de optocht meedoet. Tinus van de Leuttappers zal actie ondernemen. Als we de redenen weten kunnen we ook gerichter naar een oplossing zoeken. Op 9 december is er een vooroverleg met de gemeente over het carnaval. Als we van de problemen weten kunnende Leuttappers dit in deze vergadering aankaarten. Ook werd er aangegeven dat we moeten proberen de jongere jeugd, vanaf een jaar of 14, enthousiast te krijgen om te beginnen met het bouwen van een carnavalswagentje. Verschillende bouwploegen geven aan, al jeugd uit te nodigen om in de bouwhal een kijkje te nemen waarbij zij kunnen zien wat het bouwen van een carnavalswagen inhoudt. Tinus: vertelt hoe het bezoek van de Leuttappers aan De Maay is geweest. Hij heeft daar aan een spel meegedaan, het zogenaamde Prins Pulling. Dit zou ook een leuk spel zijn voor bij het wijvesjouwen maar dat wordt dan natuurlijk wijf pulling.

 

14

Sluiting. Ron bedankt ieder voor de positieve inbreng en sluit de vergadering om 22.19 uur.